Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
SPEKTROMETRIA FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ (XRF)


Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej Axios mAX (PANalytical - Holandia) (rok prod. 2012)Stanowisko badawcze dysponuje następującym sprzętem pomiarowym i pomocniczym:

 • spektrometr Axios mAX (PANalytical - Holandia)
 • spektrometr Canberra Packard (USA)
 • młynek MINI-MILL 2
 • prasa hydrauliczna Herzog TP20P
 • stapiarka EAGON 2


Spektrometry różnią się metodami wzbudzania i detekcji.

      Spektrometr nowszy, Axios mAX, holenderskiego producenta PANalytical. Wraz z pakietem oprogramowania SuperQ 5 jest przeznaczony do wykonywania analiz zawartości pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych oraz w szerokim zakresie zawartości pierwiastków w próbkach stałych i ciekłych. Dolny limit oznaczeń niektórych pierwiastków sięga ułamków ppm. Analizy ilościowe wykonywane są w zakresie pierwiastków od sodu do uranu. Możliwy jest też zgrubny pomiar zawartości pierwiastków lekkich od boru do fluoru w próbkach stałych. Jest to spektrometr sekwencyjny z goniometrem, z dyspersją falową na kryształach analizujących (tzw. metoda WD-XRF). Próbki przeznaczone do pomiaru przygotowuje się z homogenicznego materiału w postaci litego materiału, tabletek sprasowanych lub stopionych. W spektrometrze próbki są wzbudzane lampą rentgenowską Rh SST-mAX 4 kW z anodą rodową. Oprogramowanie optymalizuje konfigurację układu pomiarowego dla mierzonych poszczególnych pierwiastków lub ich grup. Optymalizowane są ustawienia następujących elementów:

 • filtry lampy
 • kolimatory
 • kryształy analizujące
 • detektory.
Spektrometr posiada dwa detektory:
 • przepływowy: do analizy pierwiastków lżejszych
 • scyntylacyjny: do analizy pierwiastków cięższych.
Dane pomiarowe są opracowywane z użyciem programów Omnian i Pro-Trace, będących składnikami pakietu SuperQ 5.

Oprogramowanie posiada dodatkową opcję analizy gęstości i grubości warstw próbek wielowarstwowych o znanej kompozycji.


      Spektrometr starszy, Canberra Packard, jest przeznaczony do wykonywania analiz zawartości pierwiastków od krzemu do uranu z ograniczoną czułoœcią dla pewnych pierwiastków. Jest to spektrometr o pomiarze jednoczesnym z dyspersją energii (tzw. metoda ED-XRF).

Charakterystyka spektrometru:
 • wzbudzanie fluorescencji rentgenowskiej atomów próbki przy użyciu radioizotopowych źródeł: Cd-109, Fe-55, Am-241,
 • metoda analizy z dyspersją energii zapewniająca kumulacyjną rejestracją widma dla szerokiego zakresu pierwiastków,
 • detektor półprzewodnikowy Si (Li) pracujący w temperaturze ciekłego azotu,
 • wielokanałowy analizator energii fotonów fluorescencji rentgenowskiej,
 • obróbka widm z zastosowaniem oprogramowania Mikro AXIL oraz QXAS.

Z powodu znacznego wyeksploatowania dwóch pierwszych źródeł pomiary raczej ograniczają się na tym spektrometrze do zakresu pierwiastków od molibdenu do holmu. Jest to zakres szczególnie ważny do analizy lantanowców, oraz pierwiastków takich jak ruten, rod, pallad z wykorzystaniem linii K-alfa.Więcej o spektrometrze Canberra Packard...

Przykłady analizowanych próbek:
 • gleby, minerały, katalizatory, stopy metali, opady pyłów, kondensaty z filtrów, cienkie warstwy, przedmioty archeologiczne, naczynia, powłoki malarskie, odczynniki chemiczne
 • rośliny, żywność, tkanka zwierzęca, włosy, farmaceutyki
 • woda, opady atmosferyczne, ścieki przemysłowe, aerozole

Zaleca się konsultację odnośnie ewentualnej preparatyki chemicznej wykonywanej przez Zleceniodawcę, aby uniknąć niepożądanych zanieczyszczeń i rozcieńczeń próbki.        

        

        KONTAKT

mgr Tadeusz Wójcicki

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 10

(81) 537-57-28
tadeusz.wojcicki@umcs.pl
   
MULTIMEDIA