Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 
DYFRAKCJA RENTGENOWSKA (XRD)
Dyfraktometr Rentgenowski
Empyrean - Holandia
(rok prod. 2012)

      Dyfraktometr rentgenowski Empyrean firmy PANalytical jest podstawową platformą dla szerokiej gamy zastosowań z dziedziny analitycznej dyfrakcji rentgenowskiej. Minimalna wielkość kroku regulacji kata padania (2ω) i kata rozpraszania (2Θ) wynosi 0,0001 stopnia. Dyfraktometr ten umożliwia wykonywanie analiz fazowych i badań strukturalnych próbek proszkowych w standardowych geometriach pomiarowych:

  • wiązki odbitej (Bragg-Brentano)
  • wiązki przechodzącej (Debeye-Scherrer)
  • rozpraszanie niskokątowe (SAXS)
  • mikrodyfrakcja
  • możliwość wykonania pomiarów dyfrakcji w obracającej się kapilarze
  • badania cienkich warstw i warstw epitaksjalnych w geometrii "out-of-plane" i "in-plane"
Dodatkowo w/w dyfraktometr wyposażony jest w wysokotemperaturową komorę reakcyjną, pracującą w zakresie temperatur od +25°C do +900°C oraz przepływu gazów i zmiennych ciśnień (od 1 mbar do 10 bar).        

        

        KONTAKT

mgr Marek Drewniak

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 10

(81) 537-57-28
e-mail: dmarek@umcs.pl
   
MULTIMEDIA