Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 MIKROSKOPIA RAMANA

Stanowisko badawcze wyposażone jest w:

 • Mikroskop ramanowski inVia Reflex firmy Renishaw, UK (rok prod. 2006)
W roku 2012 przyrząd został gruntownie zmodernizowany. Więcej...


     Mikroskop inVia Reflex, to zautomatyzowany, dyspersyjny system ramanowski o modułowej konstrukcji, który zawiera:

 • trzy lasery: 325 nm, 514 nm, 785 nm
 • jednowiązkowy spektrometr Ramana,
 • mikroskop konfokalny,
 • wysokoczułą kamerę video,
 • zestaw filtrów obrazujących do bezdyspersyjnego obrazowania ramanowskiego,
 • akcesoria do pomiarów makro pod mikroskopem,
 • antywibracyjny stół montażowy,
 • joystik do pozycjonowania próbki
 • komputer wraz z oprogramowaniem.

     Całość systemu umieszczona jest na sztywnej, kinematycznej podstawie, specjalnie przystosowanej do montażu 3 laserów wzbudzających. Konstrukcja spektrometru posiada własne gniazda kinematyczne umożliwiajace łatwą modernizację oraz szybki i powtarzalny montaż wszystkich wymiannych elementów optycznych systemu. Więcej...     Automatyzacja modułu ramanowskiego inVia Reflex zapewnia:
 • Automatyczną regulację i optymalizacje mocy wiązki lasera.
 • Automatyczną zmianę i regulację średnicy wiązki w szczelinie kołowej teleskopowego układu optycznego "beam expander"
 • Automatyczną optymalizację parametrów pracy systemu przy użyciu wewnętrzej próbki referencyjnej
 • Kalibrację osi częstotliwości oraz korekcję intensywności sygnału przy użyciu wbudowanego źródła światła białego oraz lampy neonowej.
 • Automatyczne przełączanie pomiędzy obrazem w świetle białym i w świetle lasera.
 • Autoogniskowanie w przypadku próbek chropowatych.

     Praca całego mikroskopowego systemu ramanowskiego jest kontrolowana przez oprogramowanie Wire 2.0, współpracujące z pomocniczymi bazami danych oraz z wyszukiwarką.


Przykład widm zaprezentowany jest tutaj.

Możliwości i zastosowania mikroskopu Ramana można znaleźć tutaj.


   

   

   KONTAKT

mgr Radosław Keller

Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 110

(81) 537-55-87
radoslaw.keller@umcs.pl

MULTIMEDIA

wkrótce...