Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Kontakt
  Dane teleadresowe
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
 MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Zapraszamy na nową stronę internetową:

www.emicroscopy.umcs.lublin.pl


Stanowisko badawcze jest wyposażone w:


Wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop transmisyjny Titan G2 60-300 firmy FEI

więcej szczegółów (4 MB)


Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowo-jonowy Quanta 3D FEG firmy FEI

więcej szczegółów (1 MB)

Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G2 T20 X-TWIN firmy FEI

więcej szczegółów (220 kB)
KONTAKT

dr Aldona Nowicka
dr Michał Rawski
mgr Barbara Wąż
mgr Grzegorz Żukociński


Wydział Chemii UMCS;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 25

(81) 537-57-90
aldona.nowicka@umcs.pl
michal.rawski@umcs.pl
barbara.waz@umcs.pl

MULTIMEDIA

wkrótce...