Strona Główna
  METODY BADAWCZE
  Szkolenia
  Kontakt
  Wzory dokumentów
 
USŁUGI
  UMCS
  Pracownicy
  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych
  Polityka Jakości
 

Witamy na stronach Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

     Laboratorium Analityczne jest najmłodszą jednostką Wydziału Chemii UMCS. Laboratorium powstało w lipcu 1997 roku, w miejsce działającego w latach 1972-1997 Centralnego Laboratorium Aparatury Unikalnej UMCS. Laboratorium mieści się w budynku Collegium Chemicum przy Placu Marii - Curie Skłodowskiej 3.

Zapraszamy !

   
AKTUALNOŚCI
Dostarczanie próbek do Laboratorium Analitycznego.

Od dnia 14.10.2020 próbki przeznaczone do badań w Laboratorium Analitycznym prosimy umieszczać wraz ze zleceniem w jednej koszulce i zostawiać w pojemniku przy pokoju 27 (Duża Chemia). Informację o pozostawieniu próbek prosimy przekazać osobie, do której są one kierowane drogą telefoniczną lub mailową.

W związku z zaistniałą sytuacją w sprawach analiz prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Laboratorium, tel. kom. 691 711 314.


(21.01.2019)

Szkolenia w Laboratorium Analitycznym


Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii informuje, iż oprócz działalności badawczej prowadzi także szkolenia ogólne oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych systemów zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w laboratoriach badawczych.

Najbliższe terminy szkoleń w Lublinie:

21 marzec 2020 r. (sobota/8 godz.) – szkolenie ogólne

22 marzec 2020 r. (niedziela/8 godz.) – auditor wewnętrzny

Miejsce: Wydział Chemii UMCS w Lublinie

Zgłoszenia: Podpisane karty uczestnictwa należy dostarczyć osobiście (pok. 110) lub przesłać e-mailem na adres: radoslaw.keller@umcs.pl

Karta uczestnictwa w szkoleniu - pobierz

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce SZKOLENIA


(02.03.2015)

Konferencja "Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy”


W dniach 12-13 luty 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie Kierownik Laboratorium uczestniczył w konferencji naukowej "Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy”. Konferencja miała na celu określenie obecnego stanu wiedzy i kierunków badań nad lubelskimi zasobami bursztynu. Prezentujemy kilka fotek z tego wydarzenia. (zdjęcia: www.pwsz.chelm.pl)(21.01.2015)

Laboratorium Analityczne uzyskało Akredytację !


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 stycznia 2015 r. Laboratorium Analityczne na Wydziale Chemii UMCS uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Przygotowania do uzyskania certyfikatu trwały od września 2013 roku i obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez auditorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań.

Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Laboratorium akredytacji odpowiedzialni są: dr Ewaryst Mendyk – Kierownik Laboratorium oraz mgr Radosław Keller – Kierownik ds. Jakości.

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji i cały proces akredytacji zrealizowano w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowe informacje oraz Zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA - tutaj.


(10.12.2014)

Ogłoszenie w czasopiśmie


W listopadowym numerze czasopisma naukowo-technicznego "Przemysł Chemiczny" ukazało się ogłoszenie na temat naszego Laboratorium. Zapraszamy do przeczytania. Fragment czasopisma jest dostępny: tutaj


(10.12.2014)

Film na kanale "Ukraine Today"


Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazanego w telewizji "Ukraine Today" na temat badań nad dżdżownicami. Badania prowadzone są przez dr Martę Fiołkę z Wydziału Biologii i Biotechnologii i realizowane między innymi w naszym Laboratorium. Link do filmu: Film w "Ukraine Today"


(21.05.2014)

System Zarządzania Jakością w/g normy PN-EN ISO/IEC 17025


Laboratorium Analityczne od dn. 04.10.2013 roku ma wprowadzony System Zarządzania Jakością i przygotowuje się do akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji. Audyt akredytacyjny podzielony jest na kilka etapów, które odbywać się będą w lutym, czerwcu oraz sierpniu br.
Lista procedur badawczych zgłoszonych do akredytacji dostępna jest poniżej. Metody badawcze zgłoszone do akredytacji


(25.04.2014)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich


Zapraszamy do obejrzenia najnowocześniejszego i najpotężniejszego na rynku komercyjnym mikroskopu transmisyjnego. Mikroskop będzie można zobaczyć w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich 7 maja 2014 roku w godzinach od 10.00 do 13.00.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Zgłoszenia: 10latwue@cnf.umcs.lublin.pl do dnia 30.04.2014r.
Więcej informacji w broszurze: Link do broszury


(24.03.2014)

Broszura Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych


Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych. Znajduje się tam wiele ciekawych i aktualnych informacji o naszym Laboratorium. Link do broszury

(12.03.2014)

Artykuł w mediach


Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat badań nad dżdżownicami. Badania prowadzone są przez dr Martę Fiołkę z Wydziału Biologii i Biotechnologii i realizowane między innymi w naszym Laboratorium. Link do artykułu(10.07.2013)

Konferencja w Kaliningradzie


26-27 czerwca dr Ewaryst Mendyk, mgr Zofia Komosa i mgr Weronika Sofińska-Chmiel uczestniczyli w konferencji:
International Scientific and Practical Conference "Amber and its imitations". Konferencja miała miejsce w Kaliningradzie. Dr Ewaryst Mendyk wygłosił tam referat pt: "Chemical mapping in examination of amber imitations" Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.  GALERIA


(18.04.2013)

Nowa strona www Pracowni Mikroskopii Elektronowej


Serdecznie zapraszamy na nową stronę www Pracowni Mikroskopii Elektronowej

www.emicroscopy.umcs.lublin.pl
(06.02.2013)

Forum - Innowacyjne Materiały !


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Forum – Innowacyjne Materiały”, organizowanej w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”.

Więcej informacji tutaj.
(09.01.2013)

Zmiana miejsca urzędowania Kierownika Laboratorium Analitycznego


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca urzędowania Kierownika Laboratorium Analitycznego. Od dzisiaj Kierownik zaprasza do pokoju nr 9 w budynku Dużej Chemii.


(02.01.2013)

Ważny komunikat !


Bardzo prosimy o zamieszczanie stosownej formułki podziękowań w publikacjach, w których wykorzystane będą wyniki uzyskane na aparaturze zakupionej w projekcie CENTRUM NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH.
Formułka podziękowań dostępna jest tutaj.(13.12.2012)

Nowy laser w Pracowni Mikroskopii Ramana


Pracownia Mikroskopii Ramana wzbogaciła się o kolejny laser. Jest to laser UV - HeCd firmy Kimmon Koha Co. o długości fali 325 nm. Nowy laser ograniczy zjawisko fluorescencji i pozwoli na badanie szerszej grupy materiałów.(11.12.2012)

Pracownia FTIR. Nowe miejsce świadczenia usług.


Pracownia FTIR została przeniesiona do pokoju 624 A znajdującym się na szóstym piętrze budynku Dużej Chemii. Zapraszamy !


(10.09.2012)

Konferencja inaugurująca działalność Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
WCh UMCSW dniach 27 i 28 września na Wydziale Chemii odbędzie się konferencja inaugurująca działalność Laboratorium Mikroskopii Elektronowej.
Program konferencji dostępny jest tutaj.

(19.06.2012)

Konferencja "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"


W dniach 12-14 czerwca 2012 roku na naszym Wydziale odbyła się konferencja w ramach której uczestnicy zwiedzali nasze Laboratorium. Prezentujemy kilka fotek z tego wydarzenia.
(05.06.2012)

Nowe możliwości w mikroskopie ramanowskim !


Teraz mikroskop ramanowski jest jeszcze bardziej nowoczesny. Został wyposażony w funkcję STREAMLINE, nowe sondy, komorę do badań in-situ a także nowe oprogramowanie.
Więcej informacji na stronach pracowni
Mikroskopii Ramana


(24.05.2012)

Nowe urządzenia w naszym Laboratorium !
Nasze Laboratorium wzbogaciło się o dwa nowe supernowoczesne przyrządy:


Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej Axios mAX firmy PANalytical (Holandia)

Spektrometr dyfrakcji rentgenowskiej Empyrean firmy PANalytical (Holandia)

Więcej informacji na stronach pracowni XRF i XRD

(aktualizacja: 08.01.2020 r.)    WebmasterKONTAKT

Kierownik Laboratorium:
Dr Weronika Sofińska-Chmiel

Wydział Chemii UMCS;
Instytut Nauk Chemicznych;
20-031 Lublin;
Plac M. Curie-Skłodowskiej 3
Collegium Chemicum; pok. 27

  (81) 537-57-96, 691 711 314

  wschmiel@umcs.pl
   ZAKRES AKREDYTACJI Nr AB 1548


MULTIMEDIA

GALERIA AFM

BROSZURA CENTRUM NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

BOOKLET CENTRE FOR FUNCTIONAL NANOMATERIALS

FOLDER LABORATORIUM ANALITYCZNEGO